Toepassingen van zeecontainers

Wat is een zeecontainer?

Het woord ‘container’ betekent zoveel als ‘vat’ of ‘recipiënt’ in het Engels. Dankzij het gebruik van standaardafmetingen is er in principe geen verschil tussen een gewone container en een zeecontainer. De container kan daardoor immers zowel op het spoor, te land of te water gebruikt worden, zonder de goederen telkens in- en uit te moeten laden. Een uitzondering wordt enkel gemaakt voor luchtcontainers, die smaller zijn.

Afmetingen zeecontainers

Zeecontainer afmetingen worden meestal met de standaardmaat aangeduid als ‘TEU’ (Twenty feet Equivalent Unit). Een TEU is ongeveer zes meter lang, 2,44 meter breed en 2,60 meter hoog. Dat is goed voor een extern volume van 38,51 kubieke meter. De vaakst gebruikte containers op containerschepen zijn twee TEU.

Gebruik zeecontainers

In de zeevaart kunnen de grootste schepen tussen 6.500 en 14.500 TEU verwerken. In de binnenvaart ligt deze capaciteit tussen 1 en 842 TEU.

Op technisch gebied is daarbij zo goed als alles mogelijk. Vloeistoffen kunnen vervoerd worden in tankcontainers. Bulkladingen worden vervoerd in open top containers. Maar er ze zijn ook open side containers, flat-racks, flat beds en zelfs containers met aggregaten en machines (voor o.a. de baggerindustrie) of voor bouwketen en (nood)woningen.

Stukgoederen en koelzeecontainers

Ter zee is vervolgens vooral het vervoer van stukgoederen interessant. Containers maken dit vandaag immers veel goedkoper dan voorheen. Ze hebben daarom het monopolie verworven qua stukvervoer, dat voornamelijk gebeurt via zogenaamde containerhavens als Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge.

Een speciaal type zeecontainer is de koel- en vriescontainer of ‘reefer’ (naar de Engelse afkorting ‘ref’ van ‘refrigerator’). Uiteraard zijn deze voorbestemd voor het transport van temperatuurgevoelige stukgoederen.

Containerwoning

Een uitzonderlijke, eerder recente toepassing van de container is de container als woning. Met de toename van het huizentekort wint die van langsom meer aan aandacht als een handige, compacte en relatief goedkope oplossing.