Filedruk fors verminderd

De filedruk in Nederland is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk verminderd. Sinds het begin van de 21e eeuw nam de filedruk stelselmatig toe, maar daar is de afgelopen jaren dus een einde aan gekomen.

Deze daling heeft uiteenlopende redenen. Zo hebben verschillende wegwerkzaamheden hun vruchten afgeworpen; bijvoorbeeld de aanleg van de Tweede Coentunnel, evenals de verbreding van de A2 en de A4. Natuurlijk is er op dit gebied nog veel te winnen, maar daar wordt ook nu nog hard aan gewerkt.

Crisis als hoofdoorzaak
De andere hoofdoorzaak is de economische crisis. Als gevolg van de crisis werden steeds meer mensen werkloos en stagneerde de economische groei, waardoor het algehele weggebruik, zowel particulier als zakelijk, afnam. Daar speelt ook de steeds duurder geworden benzine een rol in. En een economisch herstel lijkt nog even op zich te laten wachten. Verder lijkt het mij ongepast om als regering zijnde met deze cijfers te gaan pronken, aangezien de hogere werkloosheid een meer dan behoorlijk aandeel heeft in de daling van de filedruk, al beweren de hoge heren anders.

Anderzijds mogen we dezelfde mensen dankbaar zijn voor het prachtige Nederlandse wegennetwerk, dat gewoon tot de beste ter wereld behoort. En de droom van een iedere automobilist, namelijk nooit meer file, is weer een stapje dichterbij.

Plaats een reactie